Skip to content
Veilige webshop trustpilot rating Bekijk onze reviews op trustpilot ratingHulp nodig? Mail naar [email protected] FAQ

Cookiebeleid

PREPTIC B.V. vindt het belangrijk dat u deze website optimaal kan gebruiken. Daarom stemmen we de inhoud van onze website graag af op uw persoonlijke voorkeuren. Hiervoor maken we gebruik van cookies en vergelijkbare technieken (hierna afgekort als “cookies”).

1 Inleiding

1.1 In deze cookieverklaring leggen we u uit wat cookies zijn, welke cookies we gebruiken en hoe u cookies kan aanvaarden of weigeren.

1.2 PREPTIC B.V. is verantwoordelijk om te verzekeren dat het persoonsgegevens verwerkt in overeenstemming met de wetgeving inzake gegevensbescherming en elektronische communicatie.

2 Wat zijn cookies?

2.1 Met ‘cookies’ bedoelen wij elke techniek die wordt gebruikt om gegevens op een computer, telefoon of tablet te plaatsen of ervan af te lezen. De meest bekende cookies zijn kleine (tekst-)bestanden die een server van een webpagina bewaart als u een webpagina in uw browser bezoekt en die later weer herkend kunnen worden. Andere soorten cookies zijn javascripts, web beacons (tags) of device fingerprinting en soortgelijke technologieën.

2.2 Cookies stellen de website in staat uw handelingen of voorkeur voor een bepaalde tijdspanne te ‘herinneren’. De meeste browsers staan cookies toe. Evenwel kunnen gebruikers hun browsers desgewenst zo instellen dat zij worden geweigerd of verwijderd.

3 Wat voor soorten cookies gebruiken wij?

3.1 Op basis van de partij die de cookies plaatst kan er een onderscheid gemaakt worden tussen:

  • Eerste partij cookies zijn cookies die door PREPTIC worden geplaatst en beheerd.
  • Derde partij cookies zijn cookies die door een derde partij geplaatst of beheerd worden. Bij het plaatsen van derde partijcookies worden gegevens gedeeld met de derde partij.Een website kan links bevatten om informatie te promoten of te delen via sociale media netwerken van derden, of om videomateriaal te verstrekken via een serviceprovider van een derde. Deze links werken door middel van een code die door deze derde zelf beschikbaar wordt gemaakt. Deze code zorgt onder meer voor plaatsing van een cookie. Dit soort cookies noemen wij cookies van derden. Om dit soort cookies te gebruiken hebben wij uw toestemming nodig. We raden u hierbij ook aan om de privacyverklaring en cookieverklaring van deze derde partij na te lezen alvorens data te delen.

De hierboven genoemde derden kunnen de met hun cookies verzamelde informatie ook voor hun eigen doelen gebruiken. Wij hebben daar geen invloed op. Gelieve te bedenken dat deze derden hun hoofdvestigingen en andere vestigingen in de Verenigde Staten kunnen hebben en elders buiten de Europese Economische Ruimte. Het zou ook kunnen zijn dat zij de met hun cookies verzamelde gegevens doorgeven aan zulke buitenlandse vestigingen, bijvoorbeeld omdat hun servers zich bevinden buiten de EER.

3.2 Op basis van de bestaansduur van cookies kan er een onderscheid gemaakt worden tussen:

  • Tijdelijke cookies worden tijdelijk opgeslagen in uw browser. Deze cookies worden verwijderd van zodra u de browser sluit.
  • Permanente cookies blijven op uw computer of mobiel apparaat staan, ook al is de browser of de applicatie gesloten. Deze cookies blijven op uw apparaat staan tot de vooraf bepaalde einddatum is bereikt, er een nieuwe cookie wordt geïnstalleerd of u het cookie verwijdert van uw apparaat.

3.3 Cookies kunnen in verschillende categorieën worden opgedeeld:

  • Strikt noodzakelijke cookies zijn technisch gezien noodzakelijk voor de goede werking van een website. Deze cookies worden steeds geplaatst omdat deze essentieel zijn om de goede werking van de website te verzekeren. Voor het plaatsen van deze cookies is geen toestemming vereist. Deze cookies kunnen niet geweigerd worden.
  • Analytische cookies worden gebruikt om het gebruik en de gebruikers van een website te analyseren. Wij gebruiken analytische cookies om het ontwerp, de structuur, functionaliteit en/of gebruikerservaring van een website te verbeteren. Voor dit doel maakt PREPTIC meestal gebruik van Google Analytics. De informatie die met deze cookies wordt verkregen wordt overgebracht naar en opgeslagen door Google. –        Personalisatiecookies zijn cookies die ervoor zorgen dat de inhoud die u wordt aangeboden binnen uw interessesfeer valt. Deze cookies worden geplaatst op basis van uw toestemming.

4 Cookies die wij gebruiken?

4.1 Onderstaand ziet u de cookies die wij gebruiken op https://www.preptic.com

Noodzakelijke cookies

Naam cookie Partij Waarvoor gebruikt PREPTIC deze informatie maximumduur

Analytische cookies

Naam cookie Partij Waarvoor gebruikt PREPTIC deze informatie maximumduur

Personalisatiecookies

Naam cookie Partij Waarvoor gebruikt PREPTIC deze informatie maximumduur

5 Waarom maakt PREPTIC gebruik van cookies?

5.1 Wij gebruiken cookies in de eerste plaats om u een goed werkende website aan te bieden.

Verder kunnen wij ook cookies gebruiken om uw gedrag op de website in kaart te brengen. Op deze manier kunnen we website verbeteren voor alle bezoekers van de website en beter afstemmen op uw interesses.

5.2 Tot slot gebruiken we ook cookies om uw gebruikservaring te verbeteren. Zo kan een cookie ervoor zorgen dat u niet meer dezelfde gegevens hoeft in te voeren.

6 Hoe kunt u het gebruik van cookies beheren?

6.1 Bij het eerste bezoek kunt u alle of bepaalde cookies aanvaarden of weigeren.

U kan uw keuze daarna aanpassen door te klikken op cookie-instellingen aanpassen die u onderaan de pagina terugvindt.

7 Hoe zit het uw privacy?

7.1 Indien wij persoonsgegevens verwerken via cookies, dan gebeurt dit steeds in overeenstemming met de privacyverklaring. In de privacyverklaring kan u terugvinden welk persoonsgegevens verwerkt worden door de website te gebruiken, hoe deze gegevens worden verzameld, wat de wettelijke basis voor verwerking is, aan wie deze gegevens zijn of kunnen worden bekendgemaakt. U kunt er ook informatie terugvinden over hoe u uw rechten kunt uitoefenen of wat u kunt doen als u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens.

We raden u aan om ook de privacyverklaring aandachtig door te nemen. De privacy- en cookieverklaring vormen namelijk een geheel.

8 Bij wie kan u terecht voor vragen of klachten?

8.1 Als u na het doornemen van onze cookieverklaring nog vragen hebt, dan raden wij u aan om contact op te nemen met ons via [email protected].

8.2 U hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, voor meer informatie, zie www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

9 Updates van deze cookieverklaring

9.1 Als we deze cookieverklaring bijwerken, plaatsen we de bijgewerkte versie op de website. U kan de laatste versie steeds terugvinden onder de titel ‘Cookieverklaring’ onderaan op de pagina.

Als we wijzigingen aanbrengen die de manier waarop persoonsgegevens worden verwerkt, geven we u de gelegenheid om in te stemmen met dergelijke wijzigingen.